Czy do zabiegu implantacji portu należy się jakoś przygotować?

Szczegółowe informacje powinien przekazać lekarz kwalifikujący do zabiegu. Zwykle wymagane jest powstrzymanie się od jedzenia i picia na kilka godzin przez zabiegiem. Zaleca się przyjęcie większości normalnie stosowanych leków, choć te wpływające na krzepnięcie krwi muszą być odpowiednio wcześnie odstawione (nawet 7 dni przed) lub zastąpione heparyną drobnocząsteczkową w iniekcjach podskórnych – również te informacje powinien podać lekarz kwalifikujący do zabiegu.

Nasz sponsor: