Na jak długo można założyć port?

Port jest urządzeniem trwałym, producenci gwarantują, że membrana wytrzyma min. 2000 nakłuć. Większość pacjentów korzysta z portu przez okres 2 do 5 lat, ale uwarunkowane jest to bardziej potrzebami związanymi z ich terapią niż ograniczeniami dotyczącymi implantu.

Nasz sponsor: