Czy port przeszkadza w wykonywaniu badań CT i MR?

Oczywiście nie. Żaden port nie ogranicza możliwości wykonania badania CT, a przez część z nich możliwe jest nawet podanie kontrastu. Większość portów umożliwia również wykonanie badań MR, ale informacja ta powinna być jednoznacznie określona przez producenta portów i umieszczona w paszporcie.

Nasz sponsor: